Zorg & Welzijn | Dorpsraad Ammerzoden Wordragen

Zorg & Welzijn

Om er voor te zorgen dat alle inwoners de juiste zorg en aandacht krijgen die men verdient is signaleren, bespreken en mogelijk oplossen van eventuele problemen een belangrijke taak voor ons.

Doelstelling

De dorpsraad wil graag de verbindende factor tussen gemeente , zorgpartijen en inwoners zijn, ze wil zich inzetten om welzijn en zorg te behouden of te verbeteren, en initiatieven te steunen.

Koesteren

  • Bond van ouderen (KBO)
  • Verzorgingstehuis Het Zonnelied
  • Vrijwilligerswerk voor ouderen b.v. wandelen en rollatorspektakel

Verbeteren

  • Woningen voor ouderen eventueel met zorg inkopen
  • Bereikbaarheid voorzieningen, informatievoorziening afstemmen op de doelgroep
  • Sociale contacten bevorderen

Op onze agenda voor 2021

  • Volgen ontwikkelingen bouwen woningen Zonnelied
  • Contact houden en meedenken met instanties voor zorg en welzijn Bommelerwaard
  • Stimuleren van initiatieven van bewoners welke ten goede komen aan het welzijn van onze dorpsgenoten.