Wonen & Werken

Bij zowel de jongere als oudere inwoners staat het onderwerp Wonen hoog op de agenda. Inwoners zijn erg blij met de nieuwe woningen aan de Uilecotenweg en zien met veel plezier nieuwe woningbouw ontwikkelingen tegemoet. Met name voor senioren en starters (jongeren). Inwoners zijn trots op hun dorp en willen de jongeren graag behouden. Volgens veel inwoners hebben jongeren de toekomst en zorgen zij voor het behoud van o.a. basisschool De Schakel, de voorzieningen en verengingen zoals voetbalvereniging Jan van Arckel, tennisvereniging TVA maar ook fanfare St Cecilia en de ouderen vereniging.

Ons dorp is van oudsher een dorp van ondernemers. Trots zijn we op de actieve ondernemers vereniging waarin samenwerken wordt gestimuleerd, we helpen elkaar. Het geeft de jeugd de kans op een  stap in eigen inkomsten vergaren, iedereen herinnert zich zijn 1ste vakantiebaantje en wat er van de verdienste gekocht werd.

Koesteren

  • Het genieten van wonen in ons dorp
  • De arbeidsplaatsen voor de jeugd binnen de bedrijven in ons dorp

Verbeteren

  • Woningen voor starters
  • Levensloopbestendige woningen voor ouderen
  • Het behouden en aantrekken van de jeugd/jongeren
  • Woningaanbod verder uitbreiden en beter toespitsen op jongeren en senioren

Op onze agenda voor 2021

  • Volgen ontwikkelingen bouwen woningen Zonnelied
  • Volgen en inbreng in bouw ontwikkelingen gemeente Maasdriel
  • Opzetten plan woonaanbod jeugd