Ammerzoden en Wordragen, samen een dorp in het zuiden van de gemeente Maasdriel en ten noorden van de Maas, niet ver van de grote stad Den Bosch. Hoewel sommigen ouderen het wonen in Ammerzoden en Wordragen vroeger als  een stuk gezelliger ervaarden, is het nog steeds een plek waar het volgens een grote meerderheid van de 3.662 inwoners zeer plezierig wonen is.
Sinds 2018 is er een relatief kleine groei van het aantal mensen dat is komen wonen in het rustige, landelijke dorp met goede voorzieningen. Echter, de bevolking in Ammerzoden en Wordragen vergrijst. Het aantal geboortes (6 per 1000 inwoners) ligt een stuk lager dan het aantal sterfgevallen (14 per 1000 inwoners). Voor een deel hebben verzorgingstehuis Het Zonnelied en de Lindeboom ook wel invloed op deze cijfers. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Ammerzoden niet vergrijst.

Geschiedenis van Ammerzoden en Wordragen
Ons dorp ontstond op een oeverwal en groeide uit tot een katholiek boerendorp, gelegen in het grensgebied van Brabant en Gelderland. In de Tweede Wereldoorlog liep Ammerzoden veel schade op maar in de decennia daarna hebben Ammerzoden en Wordragen zich ontwikkeld tot een rustig en groen dorp. Ammerzoden is wat betreft voortgezet onderwijs, werk en ontspanning grotendeels op Brabant gericht, zoals ook in het Ammeroois liedje staat “een stukje Brabant in het Gelderse land”. Na zo’n 200 jaar samen met Well een aparte gemeente te hebben gevormd, maken Ammerzoden en Wordragen sinds 1999 deel uit van de gemeente Maasdriel.

Thema’s

Algemeen

Voorzieningen

Wonen & Werken

Veiligheid

Groen, natuur & biodiversiteit

Zorg & Welzijn

“het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen Ammerzoden en Wordragen en waarborgen van het welzijn van haar inwoners”

Dorpsraad Ammerzoden – Wordragen