De Haar Ammerzoden | Dorpsraad Ammerzoden Wordragen
Voetbal Vereniging Jan van Arckel | Dorpsraad Ammerzoden Wordragen

Voorzieningen

In Ammerzoden zijn verschillende voorzieningen aanwezig, denk hierbij aan dorpshuis De Weesboom, de bibliotheek, supermarkt Boons, slagerij Aarts, bakkerij Jack de Wit, café de Ster en café de Straat, apotheek de Maasbloem en twee huisarts praktijken.

De verschillende winkels in Ammerzoden voorzien in de basisbehoeften. Het is prettig dat bewoners in hun eigen dorp een boodschap kunnen doen. De horeca en de bibliotheek zijn belangrijk voor de leefbaarheid en bieden stimulans voor sociale contacten. Inwoners van Ammerzoden hechten veel waarde aan de lokale ondernemingen, in de enquete geven zij duidelijk aan dat zij hopen dat het aanbod niet afneemt.

Ons dorp staat bekent om haar actieve verenigingsleven, van paardrijden tot jeu de boules, bijna alle sporten zijn uit te oefenen en ook zang en muziek hebben een prominente plaats. Ook de Stichting jeugd en jongerenwerk en de senioren vereniging Sint Jozef zijn hier voorbeelden van.

Koesteren

De bestaande winkels en horeca behouden

Verbeteren

  • Het behouden en aantrekken van de jeugd/jongeren
  • Voorzieningenaanbod uitbreiden, wat zijn de behoeftes,( bv drogist)

Op onze agenda voor 2021

  • Goed contact met ondernemers en bewoners houden over aanbod.
  • Verbinding leggen tussen wat men vraagt en aanbied