Veiligheid | Dorpsraad Ammerzoden Wordragen

Veiligheid

Een gevoel van veiligheid is ontzettend belangrijk voor inwoners van Ammerzoden. Zichtbare handhaving draagt daar volgens de inwoners aan bij. De inwoners zetten zich daar zelf ook voor in, er ontstaan namelijk steeds meer buurt-preventieapps.

De inwoners kijken naar elkaar om en er is een bepaalde mate van sociale controle. Het gros van de inwoners voelt zich dan ook veilig in Ammerzoden, dit komt ook naar voren in de veiligheidscijfers van Ammerzoden.

In 2018 vonden er 3 vernielingen of misdrijven per 1000 inwoners plaats. Ter vergelijking; in heel Nederland vonden er gemiddeld 6 vernielingen of misdrijven per 1000 inwoners plaats. Ondanks deze positieve cijfers, willen inwoner van Ammerzoden aandacht blijven houden voor de veiligheid in hun dorp.

Koesteren

  • Het gevoel van veilig wonen

Verbeteren

  • Veiligheid onder de aandacht houden
  • Meer zichtbare handhaving in Ammerzoden;
  • Stimuleren van buurtapps, ten behoeve van de veiligheid en sociale controle in Ammerzoden;

Op onze planning in 2021

  • De dorpsraad laat een onderzoek uitvoeren hoe we de veiligheid binnen het dorp kunnen vergroten.