Algemeen

Ammerzoden en Wordragen vormen een hechte gemeenschap in een fijne leefomgeving, niet voor niets geeft meer dan 80% van de ondervraagden aan met veel plezier in ons mooie dorp te wonen. De zaken die we koesteren gaan we behouden, maar er zijn altijd dingen die beter kunnen, dat komt ook uit onze enquête. Per onderdeel geven we in ons kernplan aan, gebaseerd op de antwoorden uit de enquête van de bijna 500 deelnemers, wat de activiteiten van de Dorpsraad zullen zijn.

Koesteren

  • Het ons-gevoel dat al jaren in ons dorp heerst
  • De gemeenschapszin in ons dorp, de vele verenigingen
  • Het vieren van Carnaval en het Pad Weekend

Op onze agenda voor 2021

  • Dorpswandeling met 4 uitlegpunten over het de geschiedenis van ons dorp.
  • Organiseren van een Voorzittersavond voor alle verenigingen met als doel kennismaken, vrijwilligers werving en sponsorwerving.
  • Duidelijke communicatie m.b.t. de behoeften van onze bewoners uit het dorp en de activiteiten die we opzetten
  • Opzetten van een actieve vrijwilligers club